سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

مرد بزرگ

    نظر

باسکوتم دردهایت را به دل میخرم.

با نگاهم رنجهایت را

با لبخندم قوی بودنت را

با همه کودکی ات

چه مردانه به زندگی نشسته ای

علی جان

پسرم

دردانه مادر

مرد بزرگ من

می ستایمت

عاشقانه دوستت دارم.