سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

دخترم با تو سخن میگویم.

دختر بزرگم

دوست داشتم برایت بنویسم ای تمام بهانه بودنم.

اما یاد شعری افتادم که خودت هم خیلی دوست داری.

و میدونم این شعر تمام حق مطلب رو ادا میکنه .

...... دختر زیبای منی

دخترم نوگل من در چمنی

دخترم دوره انوه گذشت

 غم سنگین چنان کوه گذشت

دخترم در ره علم کوشا باش

در ره حجب و حیا پویا باش

تاکه در جامعه لایق باشی

نه که سربار خلایق باشی

مادرت زائیده دوران است

غم او آتش جاویدان است

مادرت معنی غم میداند

معنی ظلم و ستم میداند

چون عقابی گشوده پرو بال

تا تو را حفظ کند در همه حال

زندگانی همه بر کام شماست

نام من نیز پی نام شماست.

*******************************

تقدیم به دختر کوچکم که حسرت دیدنش به دلم ماند.

 

دخترم قشنگترین ستاره ام

ای تویی که هست همه بهانه ام

خوبی خواب است و بدی ها بیدار

باش دختر همه وقتی هوشیار.