سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حســرت پـــرواز

دخترم با تو سخن میگویم.

دختر بزرگم

دوست داشتم برایت بنویسم ای تمام بهانه بودنم.

اما یاد شعری افتادم که خودت هم خیلی دوست داری.

و میدونم این شعر تمام حق مطلب رو ادا میکنه .

...... دختر زیبای منی

دخترم نوگل من در چمنی

دخترم دوره انوه گذشت

 غم سنگین چنان کوه گذشت

دخترم در ره علم کوشا باش

در ره حجب و حیا پویا باش

تاکه در جامعه لایق باشی

نه که سربار خلایق باشی

مادرت زائیده دوران است

غم او آتش جاویدان است

مادرت معنی غم میداند

معنی ظلم و ستم میداند

چون عقابی گشوده پرو بال

تا تو را حفظ کند در همه حال

زندگانی همه بر کام شماست

نام من نیز پی نام شماست.

*******************************

تقدیم به دختر کوچکم که حسرت دیدنش به دلم ماند.

 

دخترم قشنگترین ستاره ام

ای تویی که هست همه بهانه ام

خوبی خواب است و بدی ها بیدار

باش دختر همه وقتی هوشیار.