سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

مشاعره دلها

 

 

 

بغض های شکسته ام گلوگیر شده

اشکی که نیامدست تبخیر شده

درد دل من راه گلو بگرفته

آهم به میان سینه زنجیر شده

کودست شفا بخش دل غمگینم؟

تا اینکه شفا دهی کمی دیر شده

گر سوز دل غمزده ام گوش کنی

این سینه . قربانی تزویر شده

((این شعر تبادلی بین دلهاست . دلهایی که میفهمند))