سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

حســرت پـــرواز

دل سلام

دل سلام

دفتر.قلم.دوچشم ورم کرده دل سلام

خواهم که گویمت زغریبی دل کلام

در انتهای سطر بدنبال اسم تو

یک نقطه میگذارم و آغاز هر کلام

بگذارتا که دفتر این دل شود تمام

با جمله (عشقم بمان)عزیز والسلام.