سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

زندگی کردیم

شعر هامو تقدیم میکنم به همه کسانی که رسیدن به عزیزترینهاشون براشون یه رویاست.


شانه برشانه زندگی کردیم


مثل افسانه زندگی کردیم


خنده هامان همه پریشانی


من و درد و تو زندگی کردیم


دل دردمندو سینه هاپرسوز


باهمه سوز زندگی کردیم


شب ما صبح نبوداما ما


باخیال صبح زندگی کردیم


توخیال میکنی رفتی تو


بی خیال تو زندگی کردیم؟