سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

حرف دل

حرف در دهانم باشد بهتر است .

 حتی دیگه راضی نیستم حرفهامو به ماه هم

 بگم با اینکه تو دنیا از همه بیشتر دوستش دارم.

عشق هم شده برای من خیال ولی باهاش خوشم.

همه چیز پنهان باشه بهتره کاش بتونم.

حرف دل

 

حرفهای دل من در دل من پنهانیست

 

چه کنم باکه بگویم که غمم پنهانیست

 

به ماه مینگرم من چه گویمت ای ماه

 

که اشکهای دو چشم خمور پنهانیست

 

به حرفهای قشنگ و لبان حق گویت

 

نگاه میکنم اما جواب پنهانیست

 

تو خنده میکنی و من نگاه میکنمت

 

چه گویم از غم دوران که خنده پنهانیست

 

دلم غمین و هوای دلم گرفته بسی

 

خوشم که حال و هوای دلت نه پنهانیست!!!