سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

سجده

 

بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترو مغناطیس دریافت می کند.

شما امواج الکترو مغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنیدو نمی توانید کنار هم بگذارید را دریافت می کنید. همچنین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یکساعت هم خاموش نمی شود. شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترو مغناطیس دریافت می کنید به عبارت دیگر شما با امواج الکترو مغناطیس شارژ می شوید بدون اینکه بفهمید.

سردرد دارید! احساس ناراحتی می کنید!

تنبلی درکار و درد در مکان های مختلف!

این را فراموش نکنید وقتی بعضی از ایثن علائم را احساس می کنید!

راه حل همه اینها در چیست؟

یک دانشمند غیر مسلمان (از اروپا) تحقیقاتی را شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترو مغناطیس که به بدن آسیب می رساند را انجام داده است.

با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر زمین ؛ زمین، املاح الکترو مغناطیس مضر را تخلیه خواهد کرد.این شبیه زمین کردن ساختمانهایی است که احتمال برخورد سیگنالهای الکتریکی(مانند رعد و برق ) وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود.

بنابر این سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود. آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند اینکه:

بهترین راه که پیشانیتان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مر کز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترو مغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد. و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول عملی ثابت شده که مکه مرکز زمین است.

و کعبه درست مرکز زمین است
بنابراین سجده در نمازتان بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای مضر بدن است!

این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است . او که جهان را اینگونه خلاق آفرید! قادر متعال همواره از ما چیزی را می خواهد انجام دهیم که برای خودمان مفید و سودمند است!

موضوعاتی وجود دارد که دلیل انجام قطعی آن نمی دانیم اما دیر یا زود ممکن است شما دلیلش را پیدا کنید! در هر حال شما باید به خداوند متعال ایمان داشته باشید و بدانید هر آنچه برای او انجام می دهید بهترین برای شماست!

ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شود. بلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده می کنیم. اما به فرمان خدا اعتقاد داریم که همیشه در آن معرفتی است! ایمان ما بخاطر آفریننده است! او همه چیز را می داند!

اما از آنجا که دلیل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هر آنچه مسلمانان انجام می دهند را ببینند:

                                       ایـــن بــــرای همه خــوب است.