سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

سالگرد عشقترینم

عشق ,     نظر

تو یکساله شدی


هر شعری رو که از دلتنگی بود ، برات نوشتم.


گفته بودم روزی یه شعر برات مینویسم یادته؟


اگر ننوشتم منو ببخش ،عوضش روزی هزارتا شعر برات خوندم.


هر روز هزارتا هزارتا، تسبیح دونه آبی دیدم ،اما یکیش هم تو نبودی.

هر صبح به عشق تو صبح به خیر گفتم و هرشب به یاد تو شب بخیر.


ماه ها ماه رو دیدم ،اما لطف تو را نداشت.


روزها چشمم به دنبالت بود ،اما تو نبودی.


تو همیشه بودی. همیشه هستی. همیشه خواهی بود .اما  نیستی.


وچرایش همچنان برایم باقیست.!!!


عشق(( تو یکساله شدی))