سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

همیشگی ترین نگاه من

 

آه رو ازم گرفتی ماهم دادی

به دنیای قشنگی راهم دادی

دنیای درد و عشق و شور و مستی

همیشگی ترین نگاهم هستی

 

تقدیم میکنم به بهترین رفیق و همسفرم که شروع دوباره منو اون رقم زد

آمدم تا بهانه اش باشم همانطور که فریاد من شد.