سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

تو دل مرا ربودی

 

تو بدین همه لطافت که زحور دل  بریدی

زچه برمن سیه رو در دوستی گشودی

زازل مرا ارادت به تو بوده از ولادت

چو سرشته شد گل من . تو دل مرا ربودی

(( این سروده تقدیم به سروران دلم آقام امام حسین و حضرتعباس (ع) ))