سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

سلام مولای من

 

 

سلام مولای من

یا علی (ع)

ای سرور آسمانها و زمین

من معنی سفره یتیم را میدانم

خواهشی دارم از شما

یا علی جان

کیسه ی نان و خرمای یتیم را به من میسپاری؟

من معنی یتیمی طفلان را میدانم

کیسه ی نان و خرما را میگویم

کیسه ای پر از خدا