سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

شهر من

تمام شهر من

یادگار قدم های با تو بودنه.

چقدر یادگاری؟؟؟

کاش یه جایی از شهر را برای خودم نگه داشته بودم.

آخه همه جا تو ؟؟؟؟؟؟؟

دیدن شهر هم دلمو به درد میاره.

تمام شعر من از تو نوشتنه.

چقدر تو؟؟؟؟؟؟

چقدر عشق؟؟؟؟؟؟

این زندگی حق من نیست.

دارم از عشق می ترسم.

چرا من از عشق میترسم؟؟/

چرا من نمی تونم بمیرم.

این زندگی حق من نیست.